Kontra Daya Open Letter to Voters

Mahal naming Kababayan, Mayo 10 ang araw ng eleksyon. Ang Kontra Daya ay nananawagan sa iyo na maging bahagi ng sama-samang pagbabantay sa araw na ito. Mahalagang maging handa tayo sa mga problemang maaaring iresulta ng kauna-unahang Automated Elections sa kasaysayan ng bansa. Maraming kahinaan ang sistemang ito dahil sa kakulangan ng paghahanda ng Comelec. Dagdag pang problema ang pagpipilit ng administrasyon Arroyo na manatili sa poder sa pamamagitan ng iba’t ibang maruruming paraan. Kabilang na sa mga maniobra ay ang palpak na paghahanda sa automated elections, pagtakbo ni GMA bilang kinatawan sa Pampanga, paggamit ng partylist system ng mga alyado ni GMA, paggamit sa AFP at paggamit ng mga pera at rekurso ng gobyerno pabor sa administrasyon at mga kandidato nito. Ang pinakamabisang pangontra sa dayaan at ‘failure of elections’ ay ang mulat, handa at mapagbantay na mamamayan. Sa araw ng eleksyon, nananawagan kami sa inyo na maging bahagi ng mga nagbabantay kontra sa dayaan at failure of elections. Kung may nakita kayong anumang insidente ng dayaan, problema sa botohan, karahasan at iba pang insidente, ipagbigay-alam agad sa 0921-2953004 at 0915-2332413 o kaya’y sumulat sa kontradaya@gmail.com. Bisitahin din ang website na www.kontradaya.org para malaman ang mga updates sa itinatakbo ng eleksyon sa buong bansa. Sa kalagayang pumalpak ang halalan, dapat nakahanda tayong kumilos nang sama-sama. Ngayon pa lang, tayo’y sama-samang maghanda at magbantay. Tara na! KONTRA DAYA 2010

Continue Reading
Close Menu